Skirkite 2%

16. 04. 05

Skirkite 2% Jūsų per metus sumokėto pajamų mokesčio moterų klubui "Dorotė"

Kviečiame paremti mūsų klubą ir tą padaryti paskatinti Jūsų šeimos narius, draugus, kaimynus,bendradarbius, kurie nėra apsisprendę, kam 2 proc. pajamų mokesčio šiais metais skirs. 

Asociacija turi paramos gavėjo statusą.

Vadovaujantis LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymu, kiekvienas Lietuvos pilietis iki 2 proc. per metus valstybei sumokėto gyventojų pajamų mokesčio gali paskirti pasirinktai organizacijai. Parama gali būti skirstoma keliems gavėjams. 

Paramą galite pervesti:

1. Elektroniniu būdu (per naudojamo elektroninio banko prieigą) adresu: http://deklaravimas.vmi.lt ;

2. Užpildytą prašymo formą galite nunešti tiesiogiai į savo gyvenamos vietos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritorinį skyrių;

Prašymo blankus (forma FR0512 v.3) galima gauti apskričių valstybinėse mokesčių inspekcijose arba teritoriniuose jų skyriuose, galima atsisiųsti ir atsispausdinti iš valstybinės mokesčių inspekcijos interneto puslapio www.vmi.lt . 

Duomenys, reikalingi pildant prašymo formą:

 • 1 laukelyje - Jūsų asmens kodas;
 • 2 laukelyje - Jūsų telefono numeris;
 • 3V laukelyje - Jūsų vardas;
 • 3P laukelyje - Jūsų pavardė;
 • 4 laukelyje - Jūsų adresas;
 • 5 laukelyje - rašyti 2017;
 • 6S laukelyje - žymėti varnele;
 • E1 laukelyje - rašyti 2;
 • E2 laukelyje - rašyti 302496690;
 • E4 laukelyje - rašyti 2,00 arba kitas nedidesnis skaičius, atitinkantis Jūsų skiriamą mokesčių dalį klubui;  
 • E5 laukelyje - rašyti mokestinį laikotarpį, iki kurio skiriate paramą: jei norite skirti tik už 2017 metus, rašykite 2017, jei norite ilgesniam laikotarpiui,{2017-2021} įrašykite metus, iki kurių skiriate paramą.

Ši parama mokesčių mokėtojui nieko nekainuoja. Jeigu šia teise nepasinaudojate, pinigai lieka valstybės biudžete ir panaudojami valstybės nuožiūra. Pasirūpinkite, kad 2 proc. ne paskęstų bendrame biudžete. 

Moterų klubas - ne pelno siekianti organizacija, kuri organizuoja savanorišką veiklą, pagalbos sau ir kitam srityje. Klubas neturi administravimo išlaidų. Visos lėšos yra  skirtos tik klubo narių klubinei veiklai. Sumos nebus didelės, bet kiekvienas litas mums brangus, nes gali padėti įgyvendinti bent minimalius klubo poreikius. Gautos lėšos bus panaudojamos  edukacinėms programoms, ekskursijoms, seminarams, teikiant pagalbą, rengiant įvairius mokymus žmonėms išgyvenantiems įvairias krizes, turintiems kitokių gyvenimo problemų, norintiems turiningai praleisti laisvalaikį.

Turintys savo tinklalapius ar tinklalaščius gali pagelbėti patalpinę reklaminį skydelį ar tiesiog nuorodą į šį tinklalapį. 

Mūsų rekvizitai: a/s - Swedbank  LT227300010122505228

Moterų klubas "Dorotė"- paramos gavėjo kodas 302496690

Adresas - Naujakurių 51-49, LT-47125 Kaunas

Mūsų veikla galima rėmėjų dėka. Be Jūsų - nebus mūsų, iš anksto dėkojame.

 Su pagarba - Moterų klubas "Dorotė"

Komentarai:

Į viršų