Daug matėm, daug žinom

18. 03. 02

 

Išgyvenę tiek kančių ir perskaitę tiek knygų, suvokiau, kad, užuot pridėję, turėtume iš savęs atimti. Kiekvienas iš mūsų savyje jau turi visa, ko jam reikia, kad gyventų, kad įvykdytų savo kelionę.

Turi nebe Daryti, bet Būti.

Žmonės stengiasi suprasti,mokosi, kad jaustųsi geriau, būtų sėkmingi, laimingi, tačiau tai yra tik - savęs nevertinimo kompensavimas. Žmonės ieško aplinkoje to, ko turėtų ieškoti viduje. Panaikinti neigiamus įpročius, modelius su kuriais susitapadindavome nuo pat vaikystės, neatsiliepti į skambius televizijos, žiniasklaidos raginimus - "Būk sėkmingas, Būk laimingas" - tai jau yra sunkus ir herojiškas darbas. Kiekvieną tave iš išorės ir iš kitų  žmonių pasiekiančią žinią lygink su tuo, ką jauti iš Tikrųjų. Esame daug ko matę ir girdėję. Svarbu įstengti nusimesti visa tai, kas yra siūloma, svarbu išlikti savimi.

Mano Dievas manęs paklaus ne to, ar aš buvau kaip visi ir elgiausi kaip visi, bet ar aš mokėjau sekti tuo, ką Jis įdiegė manyje, vieninteliame ir nepakartojame nuo pat gimimo.

Atimk viską kas trukdo būti savimi. Pridėk tik - Meilę sau, artimui.

Komentarai:

Į viršų