Tu rūpi

18. 12. 03

Jėzus pašaukia ir išgydo aklą žmogų, pamato raišą ir pašalina jo negalią, prikelia paralyžiuotą, išgydo kurčnebylį, raupsuotus… Neįgalieji žino – Dievui tokie, kaip aš, tikrai rūpi.jis myli ir mane...

Kartą neurologė Sharon Thompson, paklausė auditorijos, ar kam nors buvo diagnozuotas mokymosi sutrikimas. Beveik pusė salės pakėlė rankas. Salėje sėdėjo vien sėkmingi verslininkai.

Dirbu su vaikais ir kartais galvoju, kad mūsų išvados dėl jų, ne - aksioma. Kas jų širdelėse - mes nežinome, o patys daug ką pamiršome. Žinoma - kiti laikai, kiti - vaikai. Bet...

S. Thompson pateikė du paaiškinimus.

Pirma - ši jų negalia ir buvo jų sėkmės priežastis. Kovodami su negalia jie išmoko įveikti sunkumus, įgijo milžinišką pranašumą prieš kitus.

Antra - jie kentė dėl negalios, nes niekas jų nesuprato, o buvo gabūs, kūrybingi. Jie triumfavo, nes tiek daug jiems, jų artimiesiems reikėjo įveikti.

Neurologė paklausė: Ar norėtumėte tokios negalios savo vaikui.?

Ar norėtumėte savo vaikui nesėkmės: egzaminuose, meilėje, darbe, šeimoje?...

Galėčiau rašyti toliau, bet - ne. Tiesiog kiekvienas turime suvokti dėl ko mes esame šioje žemėje ir ką mes po savęs paliksim: dykumą ar oazę.

 

Komentarai:

Į viršų