18. 03. 02

 

Išgyvenę tiek kančių ir perskaitę tiek knygų, suvokiau, kad, užuot pridėję, turėtume iš savęs atimti. Kiekvienas iš mūsų savyje jau turi visa, ko jam reikia, kad gyventų, kad įvykdytų savo kelionę.

Turi nebe Daryti, bet Būti.

Žmonės stengiasi suprasti,mokosi, kad jaustųsi geriau, būtų sėkmingi, laimingi, tačiau tai yra tik - savęs nevertinimo kompensavimas. Žmonės ieško aplinkoje to, ko turėtų ieškoti viduje. Panaikinti neigiamus įpročius, modelius su kuriais susitapadindavome nuo pat vaikystės, neatsiliepti į skambius televizijos, žiniasklaidos raginimus - "Būk sėkmingas, Būk laimingas" - tai jau yra sunkus ir herojiškas darbas. Kiekvieną tave iš išorės ir iš kitų  žmonių pasiekiančią žinią lygink su tuo, ką jauti iš Tikrųjų. Esame daug ko matę ir girdėję. Svarbu įstengti nusimesti visa tai, kas yra siūloma, svarbu išlikti savimi.

Mano Dievas manęs paklaus ne to, ar aš buvau kaip visi ir elgiausi kaip visi, bet ar aš mokėjau sekti tuo, ką Jis įdiegė manyje, vieninteliame ir nepakartojame nuo pat gimimo.

Atimk viską kas trukdo būti savimi. Pridėk tik - Meilę sau, artimui.

18. 02. 21

Paskutiniai Steve’o Jobs’o žodžiai prieš jam išeinant:
,,Aš pasiekiau verslo sėkmės viršūnę, kitų akyse mano gyvenimas buvo sėkmės simbolis.Tačiau, be darbo aš turėjau tik labai mažai gyvenimo džiaugsmo. Galiausiai, mano turtas – tai nieko daugiau, nei faktas, prie kurio aš pripratau. Šiuo metu aš guliu lovoje, ligoninėje ir prisimindamas visą savo gyvenimą, aš suprantu, kad visos liaupsės ir turtai, kuriais aš taip didžiavausi, tapo kažkuo nereikšmingu mirties akivaizdoje. Tamsoje, kai žiūriu į žalias įrangos, palaikančios dirbtinį kvėpavimą švieseles ir girdžiu visus mechaninius jos garsus, jaučiu mirties alsavimą.
Tik dabar aš suprantu, kad mes turime sekti kitais tikslais, nesusijusiais su turtais.
Turi būti kažkas svarbiau: pavyzdžiui, pasakojimai apie meilę, menas, mano vaikystės svajonės…
Nuolatinės pelno lenktynės paverčia žmogų marionete. Taip nutiko ir man. Dievas apdovanojo mus pojūčiais, kad mes galėtume parodyti meilę artimui. Aš negaliu su savim pasiimti nė skatiko, iš to, ką per visą gyvenimą užgyvenau.. Viskas, ką aš pasiimsiu su savimi, – tai tik prisiminimai apie meilę. Štai tas tikrasis turtas, kuris turėtų sekti paskui jus ir lydėti tam, kad turėtumėte jėgų eiti toliau. Meilė gali įveikti didelius atstumus. Gyvenimas neturi ribų. Pasiekite aukštį, kurį norite pasiekti. Eikite ten, kur širdis jus veda. Visa tai jūsų rankose. Turint pinigų, galite samdyti žmones, kurie bus jūsų vairuotojais,už jus darys įvairius darbus namie ir darbe, bet niekas už jus neprisiims jūsų ligos. Materialius dalykus, kurių mums trūksta, mes visada galime surasti. Bet yra vienas dalykas, kurio niekada nerasite, jei prarasite – tai gyvenimas. Nesvarbu, kiek jums metų dabar ir ką jūs pasiekėte. Mums visiems ateis diena, kai uždanga nusileis… jūsų lobis – tai meilė šeimai, mylimam žmogui, artimiesiems ir draugams… Saugokite save, rūpinkitės kitais.“

 

Tai gyvenimo aksioma, palikimas jauniems, kurie aukoja santykius, šeimą vardan šlovės, garbės ir pinigų. O galiausiai lieka kaip toje pasakoje - prie suskilusios geldos. Vaikai nesupranta, nekenčia tėvų, pašlijusi sveikata ir t.t... Niekada nevėlu apkabinti žmogų, sušnabždėti meilės ar atsiprašymo žodžius, ar net prisiglaudus patylėti, kartais tyla gali pasakyti daugiau už žodžius, neveltui sakoma - "Tyla gera byla". Palinkėkite artimui saldžių sapnų.

18. 02. 15

Į viršų