10. 12. 01

Moterys uždirba 20-24 proc. mažiau nei vyrai, nors moterų išsilavinimas yra didesnis nei vyrų.

Ši problema egzistuoja visame pasaulyje. Nors kalbama apie lygias teises realybė yra kita. Sociologai prognozuoja , kad aukštesnį atlygį moterys pasieks po 50metų. ES moterys mažiau nuskriaustos nei Lietuvoje, jos gauna 17proc. mažesnį atlygį.Tai vyksta dėl įvairių priežasčių.  

Moterys renkasi profesijas, kad lengviau galėtų suderinti šeimą ir darbą. Tai švietimo, sveikatos, socialinės rūpybos srityse dirbančios moterys. Čia yra žemas atlygis, nors kardiochirurgas - vyriška sritis ir geriau apmokamas. Kokios bevyktų reformos šiose srityse, vis tiek geresnių rezultatų nesulaukiame. Politikai vengia tapti ne[populiariais, bijo imtis reformų šiose srityse. Sėkmingai pradėjusios karjerą, dažnai dėl įvairių šeimyninių priežasčių turi pristabdyti darbą, dėl ko nukenčia kvalifikacija, sunku po ilgesnio buvimo namuose integruotis į visuomeninį gyvenimą.  Kai atsiranda visuomenės dalis, kurios teisės yra varžomos ar pažeidžiamos, tai signalas  valstybei, jog jos valdymas yra neveiksnus, neproduktyvus.

Norint moterų padėtį pagal jų išsilavinimą ir gebėjimus priartinti prie vyrų, reikalingas išsilavinusių, aktyvių moterų tinklas. Šie tinklai padėtų inicijuoti ir kurti įvairius projektus, svarstytų įvairias gyvenimo ir darbo aktualijas , teiktų pasiūlymus savivaldybėms, seimui.

Moterys aktyvios visuomenininkės, jos lanksčios, nekonfliktiškos, kompromiso meistrės. Gaila, kad moterys kasdien tai turi įrodinėti vyrams, alkūnėmis skintis sau kelią. Vyrai turi prisiminti Šv. raštą apie aukso amžių, kai valdys moterys. Samdykite, rinkite moterį, jeigu norite, kad kažkas pasikeistų versle, ekonomikoje, politikoje. Gal ateis laikas kai neteks mums kovoti, o gyvensime taikoje. Linkime tapti taikos balandžiais visur: namie, darbe, visuomeninėje veikloje.

10. 11. 25

    

         Kai moteris laiminga - ašaros pradingsta

         Kai moteris laiminga -šypsenos nušvinta

         Kai moteris laiminga - gyvenimas atgija

         Kai moteris laiminga - visa žemė žydi

                                                                                   (T.Lozovskaja)

 

                                                                                

Moterys - apie jas sukasi pasaulis, jos pažadina norą gyventi, jos įkvepia žygiams, išmoko svajoti ir viską aplinkui nušviečia dangiška šviesa - šilumos, jaukumo, meilės šviesa.

Mūsų svajonė - laiminga ir mylima moteris - žmona, mama, duktė, sesuo. Kas bebūtum- verslininkė, politikė, visuomenininkė, ką beveiktum, kur be gyventum, susiduriame su tomis  pačiomis problemomis. Esame visos skirtingos - savo amžiumi, profesija, pažiūrom, religija. Bet esame ir panašios, nes susirinkome , nes smalsu, ką naujo, įdomaus išgirsime, ar tai paliečia mane ar bet kurią iš Jūsų.

Šie žodžiai skambėjo  kalėdiniame vakarėlyje, kuri surengė ŽP moterų klubo narės. Po šventinio koncerto šventės dalyviai buvo pakviesti pasilikti prie kavos puodelio diskusijai. Šventės rengėjai trumpai pristatė  veiklos gaires, pakvietė tapti rėmėjais, savanoriais ar nariais. Šventėje dalyvavo nemažai moterų, kurios pasiūlė įregistruoti moterų klubą  ir po mėnesio vėl susitikti jau priėmus sprendimus dėl narystės klube. Buvo paskirta susitikimo data. Po mėnesio moterys rinkosi  pas ŽP Kauno skyriaus pirmininko pavaduotoją J. Šliogerę.

Visos sutiko, kad malonu atsipūsti nuo kasdieninės rutinos, palikti begalę nesibaigiančių darbų, praverti duris ir išeiti į laisvę, savęs pažinimą, tam, kad pradėti savo kuklią  veiklą, dirbti, dalyvauti renginiuose, keliauti. Susitikimo šeimininkė kalbėjo, kad save galima puikiai realizuoti ir dalyvaujant partijos veikloje, nes galimybės yra žymiai didesnės. Daugelio dalyvių nuomonė, kad žmonės nuo politikos pavargo, netiki, o moters širdžiai norisi atgaivos, kitokio darbo, savęs realizavimo. Vakaras  buvo šiltas, išsakyta daugybę įdomių minčių, pasiūlymų. Pagrindinė susitikimo mintis - kurti klubą - ne uždarą, ne feminisčių, klubą prie kurio veiklos prisidėtų artimieji- vaikai, sutuoktiniai, visi, kuriems mes būtumėme įdomios, reikalingos. Jeigu klubo idėja  niekur nedings, tai lygiai po mėnesio pravesti steigiamąjį moterų klubo susirinkimą. Kaip tarėm, taip padarėm. Lygiai po mėnesio  susirinko 12 moterų (steigėjų), kurios ir įkūrė moterų klubą "Dorotė".  Moterys įvairaus išsilavinimo, profesijų.

Steigėjos:  Irena Rinkevičienė, Valė Šimkienė, Tamara Lozovskaja, Nijolė Zumarienė, Ona Jokubauskienė, Ona Grabliauskienė, Vida Mačiulienė, Stasė Zablockienė, Daiva Šeškovienė, Diana Briūderė, Janina Šliogerė, Valė Narkevičienė.

              

10. 10. 30

NVO -  nevyriausiausybinės organizacijos, nevaldžios įkurtos, ne pelno siekiančios, tarnaujančios visuomenės labui. NVO daugiausia dalyvauja socialinės, kultūros sektoriuje. NVO - priimtinesnis paslaugos teikėjas gyventojams. Baltijos šalys pagal nevyriausybinių organizacijų skaičių aktyvumą ir įtaką visuomenei bei valdžiai vis dar stipriai atsilieka nuo išsivysčiusių Vakarų valstybių. Nevyriausybinės organizacijos kuriamos laisvanoriškai, piliečių, kurie supranta kaip atstovauti savo interesams, ginti savo teises. ES ir Lietuvos vyriausybė skatina NVO plėtrą bei jų veiklą. Siūloma kuo daugiau moterų įtraukti į aktyvų dalyvavimą visuomeninėje veikloje, tai padėtų formuoti pozityvų visuomenės požiūrį į moterų nevyriausybinių organizacijų veiklą. Didesnis moterų skaičius NVO, jų aktyvumas, padėtų sprendžiant aktualius moterims klausimus.

Teikimas tinkamų ir gerai organizuotų socialinių, kultūrinių paslaugų bedarbėms, vienišoms, turinčioms įvairių gyvenimo problemų moterims sustiprintų moterų pilietines iniciatyvas, reaguojant į pasikeitusią situaciją . Visa tai lengviau atlikti Asociacijoms(klubams).

Būtent Klubai geriausiai žino moterų(bendruomenės) poreikius, greičiau ir lanksčiau priima ir realizuoja problemų sprendimo būdus.

Moterų klubo "Dorotė" paslaugų teikimo priežastys: nedarbas, depresija, pasyvumas, vienišumas, nesugebėjimas savarankiškai tinkamai pasirūpinti savimi, noras išreikšti save per visuomeninę, socialinę veiklą.  Kauno mieste NVO tinklas yra per mažas, nedidelis jų paslaugų  kiekis. Remiantis statistika socialinių  paslaugų, moterų užimtumo gerinimas  yra labai aktualus, kadangi esama situacija nepatenkina augančių socialinių, kultūrinių paslaugų poreikio.

Moterų klubas - tai vieta, kurioje susitinka įvairių poreikių moterys, įvairių sričių specialistai, įvairios organizacijos, kad kartu su kitais nariais suformuoti visą ekonominės, socialinės vertės kūrimo grandinę: nuo žinių, informacijos gavimo iki perkėlimo į sėkmingą integraciją, paslaugas, savęs realizavimą.

Bendros pastangos sunkmečiu padeda įveikti psichologines, dvasines, socialines problemas, suteikia daugiau pasitikėjimo savimi, paskatina imtis iniciatyvos kuriant savo ir šeimos gerovę. Moterys norinčios realizuoti save, dirbdamos įvairiose programose   patiria pasitenkinimą įgytomis žiniomis, informacija, išmoksta valdyti situaciją, dirbti komandoje ir jausti atsakomybę už pasirinktą darbą, sprendžia lyderystės problemas.

Į viršų