18. 06. 03

 

 

Dangų lyg paukštis perskrodžiau gyvenimu –aštrus mėnesienos pjautuvo asmuo. Pamenu, Tėve, kaip ant rankų nešamai Meilės pavydėjo vienišas akmuo. Mėlyną valtį per debesis irkluoju,kur baltos lelijos žvaigždžių atspindy. Visą amžių, Tėve, būsim artimi, ieškau aš laimės tarytum tas akmuo, Kas man, Tėve, laimę vienišai paduos? Brangus Tėve, apkabink mane. Vis dažniau prisimenu, Tėveli, Tavo artumą ir šilumą. Dažnai susijaudinu ir pravirkstu. Sublizgusi akių kamputyje ašara užlieja mano sąžinę Tavo meilės ir ilgesio vandenynu. Skęstu prisiminimuose, kurie nuneša mane tarsi laivą prie mūsų saulėtųjų horizontų. Galiu visiems pasakoti apie Tavąjį gerumą valandų valandas. Galiu įrodinėti, kad ir dabar, Tėvužėli, esi man toks brangus ir mylimas, koks buvai, kai dar sūpausi spalvingose vaikystės karuselėse.

Deja… Kas patikės pašėlusiu mūsų gyvenimu, kuris tarsi melagis mėnuo – čia pasirodo iš už debesies, čia vėl išnyksta… Viskas jau praeity, bet, mylimas Tėveli, apkabink mane – savo retąjį svečią –  Tu pajausi, kad aš labai Tave myliu. Būk sveikas ir laimingas. Būk mylimas visų žmonių..

Padėka už tėviškąjį didingumą, Žinau, kad nuolatos galiu sugrįžti į namus, kur laukia Tavasis Tėviškasis didingumas. Tačiau, būtent, toks Tavo būdas visuomet priverčia apsvarstyti savo veiksmus ir pagalvoti: gera lengvabūdiškai gyventi, bet ką aš Tėvui pasakysiu?..

Niekada Tavęs nemačiau darant tai, ko nelinkėtumei kitiems. Todėl galiu pripažinti, jog esi didysis mano gyvenimo ramstis. Esi vienintelis žmogus žemėje, kuris parklupdo mano jaunystės vėjavaikiškumą. Tavo dvasinė stiprybė išugdė manyje žmogų. Dėkoju Tau.

 
 
 
SHARE
 
18. 06. 03

Jaučiuosi kalta dėl tėčio mirties, juk galėjau likti, o išvykau, palikdama jį skaudžioje vienatvėje. Juk aš jam retai sakiau gražių žodžių, kad myliu, nes man atrodė, kad tai ir be žodžių aišku... Jei ne aš, gal jis ir dabar vaikščiotų šioje žemėje... Žinau, kad šitą gėlą dar ilgai nešiosiuosi širdyje, gal net iki gyvenimo galo... Tėti, atleisk man...Dorotė.

 

18. 04. 27

Skirkite 2%

16. 04. 05

Skirkite 2% Jūsų per metus sumokėto pajamų mokesčio moterų klubui "Dorotė"

Kviečiame paremti mūsų klubą ir tą padaryti paskatinti Jūsų šeimos narius, draugus, kaimynus,bendradarbius, kurie nėra apsisprendę, kam 2 proc. pajamų mokesčio šiais metais skirs.

Duomenys, reikalingi pildant prašymo formą:

 • 1 laukelyje - Jūsų asmens kodas;
 • 2 laukelyje - Jūsų telefono numeris;
 • 3V laukelyje - Jūsų vardas;
 • 3P laukelyje - Jūsų pavardė;
 • 4 laukelyje - Jūsų adresas;
 • 5 laukelyje - rašyti 2017;
 • 6S laukelyje - žymėti varnele;
 • E1 laukelyje - rašyti 2;
 • E2 laukelyje - rašyti 302496690;
 • E4 laukelyje - rašyti 2,00 arba kitas nedidesnis skaičius, atitinkantis Jūsų skiriamą mokesčių dalį klubui;  
 • E5 laukelyje - rašyti mokestinį laikotarpį, iki kurio skiriate paramą: jei norite skirti tik už 2017 metus, rašykite 2017, jei norite ilgesniam laikotarpiui,{2017-2021} įrašykite metus, iki kurių skiriate paramą.

Ši parama mokesčių mokėtojui nieko nekainuoja. Jeigu šia teise nepasinaudojate, pinigai lieka valstybės biudžete ir panaudojami valstybės nuožiūra. Pasirūpinkite, kad 2 proc. ne paskęstų bendrame biudžete.

Į viršų